1423 година

Сертификација

 • TUV-Seedling 7P2489 За зипер кеси - 01

 • TUV OK Compost Home - 01

 • TUV OK Compost Industrial за кеси - 01

 • TUV-OK Компост Дом за ракавици - 01

 • TUV-OK Compost Industiral за ракавици - 01

 • TUV-OK Compost Industiral за поштенски кеси и флексибилно пакување - 01 - 01

 • TUV-OK Compost Industiral за поштенски кеси и флексибилно пакување - 01

 • TUV-OK Compost Industiral за зипер кеси - 01

 • TUV-Seedling 7P2261 За трговија со вреќи и вреќи - 01

 • TUV-Seedling 7P2262 За торби за пазарење - 01

 • TUV-Seedling 7P2394 За торби за овошје и зеленчук - 01

 • TUV-Seedling 7P2487 За Ракавици - 01

 • TUV-Seedling 7P2488 За поштенски кеси и флексибилно пакување - 01